Assessment Center - Development Center tervezés


Cégünk kiválasztási-,  tréning- és szervezetfejlesztési tapasztalata sűrűsödik össze az Assessment / DevelopmentCenter szolgáltatásainkban.

Assessment / Development Center tervezés

A HILL International saját kidolgozású kompetencia szótárára építve képes összetett profilok mérésére alkalmas AC/ DC tematikák kidolgozására az ügyféllel együtt. A tervezés eredményeként komplex megfigyelői kézikönyvbe foglalva leírásra kerülnek a kompetenciák, a gyakorlatok, az értékelési szempontok, a pontos menetrend, az egyéni értékelő lapok és a megfigyelési mátrix. A HILL saját fejlesztésű kompetenciavizsgáló eszközeit (HILL CompetenceAnalysis) illetve nyitott kérdőíves rendszerébe szerkesztett teszteket is tudja kínálni a méréshez.

AC / DC LebonyolításAssesment Center - Development Center tervezés és kivitelezés

A HILL mind az AC / DC-k moderálásához, mind a megfigyelői szerephez tud gyakorlott tanácsadókat, pszichológusokat biztosítani. Tapasztalataink szerint a külső, szakértő szem az értékelésben, az elfogulatlan moderátor pedig a döntésben jelentős hozzáadott értéket képvisel az események során.

Egyéni és csoportos fejlesztési tervek készítése

Az AC-t illetve kifejezetten a DC-t követően a HILL tanácsadói segítséget tudnak nyújtani az egyéni fejlődési tervek (PersonalDevelopmentPlan PDP) készítésében. Az egyéni tervek alapján tanácsadóink segíteni tudják azok csoportos fejlesztési tervbe való integrálását is.

Néhány referencia:

AC tervezés és lebonyolítás

  • HOYA Lens – értékesítési munkatársak és vezetők kiválasztása
  • Lufthansa Systems – systemadminstrator pozícióra való kiválasztás

DC tervezés és lebonyolítás

  • Coloplast – supervisor tréning zárásaként a tanultak alkalmazásának felmérése
  • Dalkia Energia – A Talentum program résztvevőinek kiválasztása, fejlesztési tervük elkészítése