Kompetencia alapú kiválasztás

2010.07.02

 

Az elmúlt években a kompetencia alapú megközelítés általánosan elfogadottá vált, mára a közoktatás mellett a HR-es szakma is sajátjaként kezeli. Az emberi erőforrás menedzsment  valamennyi területét meghódították a  kompetenciák, sőt legtöbbször már a céges stratégia részévé váltak. A piaci pozíció és versenyelőny biztosítására ma már a legtöbb nagy cég kiforrott kompetencia rendszer birtokosa, mely lefedi a munkakör-tervezést a pozíció leírásokat, a felvételi folyamatokat, a teljesítményértékelést, a munkatársak fejlesztését, a tehetséggondozást és utánpótlás tervezést is.

 

A kompetenciák mérése és követése ugyanis szoros összefüggésben van a beválással, ezért is nagyon fontos, hogy a jövő emberi erőforrás szakértői a céges kompetenciákkal összhangban, a megfelelő interjútechnikák használatával vonzzák a tehetségeket a vállalathoz.
 
Kompetenciák összetételeKompetenciának hívjuk mindazokat a személyiségjellemzőket, mely ok-okozati viszonyban állnak az adott munkakörben vagy szituációban mutatott előzetes kritériumok által meghatározott kiváló teljesítménnyel. Azaz mindazon ismeretek, készségek, szociális értékek, személyiségjegyek és belső hajtóerők összessége, mely a pozíció betöltéséhez, a szervezeti kultúrába való beilleszkedéshez szükséges.

A HILL 2003 óta folyamatosan fejleszti kompetencia alapú interjútechnikai tréningjét, melyen eddig több, mint 800, kiválasztással foglalkozó közép- és felsővezető vett részt.

A kompetencia alapú kiválasztás legnagyobb vonzereje, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a folyamatot, a pozíció profil világossá, a sikeres beváláshoz szükséges tulajdonságok egyértelművé, a folyamat átláthatóvá, a döntések meghozatala egyszerűbbé, az eredmények pedig könnyen adaptálhatóvá válnak.
Kompetencia alapú interjútechnikai tréning
A kompetencia alapú interjúzás újdonságereje abban rejlik, hogy itt az általános beszélgetésen túl, a betöltendő pozícióhoz okvetlenül szükséges 5-6 kulcskompetencia vizsgálatára épül a beszélgetés. Az interjúzó itt olyan kérdésekkel vezeti a jelöltet, mely az általános információkon túl, múltbeli eseményeken alapuló viselkedéseire is rákérdez.
A kompetenciákat vizsgáló interjútechnikával elkerülhetőek a felszínes beszélgetések, a strukturálatlan megközelítés, az alacsony hatékonyságú interjúkérdések és az értékelési csapdák is.

A BEI (behavioural, azaz viselkedésalapú) interjútechnika sikeressége éppen ebben érhető tetten. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a már megtörtént események alatt tapasztalt viselkedésminta jelzi előre a jövőben, hasonló szituációban mutatott viselkedésünket, így téve mérhetővé számos, más módszerrel csak körülményesen vizsgálható kompetenciát.

A HILL Kincskereső továbbképzés résztvevői megismerkednek többek között a CASE, STAR, MMM interjútechnikai módszerekkel, melyeket éles szituációkban begyakorolva, megtanulnak készség szinten használni a képzés 2 napja alatt.

A Kincskereső tréningen való részvételre nemcsak nyílt, hanem vállalati tréning keretein belül is van lehetőség.

 

< Vissza