Outplacement

I. A program célja:

Olyan lehetőségekhez, ismeretekhez, és készségekhez juttatni az elbocsátott/elbocsátás előtt álló résztvevőket, melyek segítségével mielőbb újra igényeiknek megfelelő munkát találhatnak. Mit jelent ez konkrétan:

"Lehetőségek": Outplacement programunk résztvevői automatikusan tagjává válnak adatbázisunknak, így a továbbiakban őket is figyelembe vesszük, amikor meghatározott pozíciókra alkalmas munkavállalókat kell találnunk.

A résztvevőkkel egyeztetett keretben alapvető adminisztratív támogatást nyújtunk internethasználat, dokumentumszerkesztés, fénymásolás, szkennelés formájában.
A program részét képező kompetencia-felmérésről a résztvevők írásos értékelést kapnak, ami igazolja, hogy mely területeken mutatkoztak rátermettnek.

"Ismeretek": A résztvevők írásos anyagot kapnak, ami összefoglalja az álláskereséssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A dokumentum önéletrajz- és motivációs levél mintát is tartalmaz.

Az outplacement mindvégig interaktív formában, egyénre szabottan történik, a résztvevők megbeszélhetik kérdéseiket, problémáikat a tanácsadókkal, akár konkrét álláspályázatok kapcsán is.

"Készségek": A résztvevőknek módjuk van gyakorolni az önéletrajzírást, az interjúzást, és egyéb álláskeresési technikákat a tanácsadók segítségével.

 

II. A program keretei:

A program moduláris felépítésű. Az egyes modulok egymástól elkülönülten is választhatóak, de erősen ajánlott a teljes program igénybevétele.

 1. MODUL

Bevezető beszélgetés: Az alaphelyzet tisztázása. Lehetőségek és elvárások megbeszélése. A résztvevők érzelmi, egzisztenciális és motivációs hátterének feltérképezése. Megállapodás a közös munka céljáról és keretéről.

Kompetencia felmérés: Összetett képesség- és személyiségteszt segítségével felmérjük a résztvevő erősségeit és fejlesztendő területeit. A tesztet az eredmények megbeszélése követi, melyen a tanácsadón kívül pszichológus szakértő is részt vesz.

 1. MODUL

Önéletrajzírás: A résztvevő a tanácsadóval közösen elkészíti egy konkrét álláspályázatra szabott vagy adatbázisba való jelentkezésre szánt önéletrajzát. A közös munka során a tanácsadó megismerteti őt az önéletrajz készítésének általános elveivel, szempontjaival, fogásaival.

Interjútréning: A tanácsadó részletes interjút készít a résztvevővel, majd közösen kielemzik a tapasztalatokat arra fókuszálva, hogy a résztvevő miként tudná a leghatékonyabban prezentálni önmagát. 

Álláskeresési és kapcsolatépítési ismeretek: A tanácsadó megismerteti a résztvevővel a 'hagyományos' álláskeresési csatornákat és a 'rejtett álláspiac' kiaknázásának lehetőségeit.

A program egy személyre szabott cselekvési terv elkészítésével zárul, mely tartalmazza, hogyan folytathatja a résztvevő az önálló álláskeresést a program lezárulását követő időszakban. A program lebonyolításához szükséges helyszínt és eszközöket a HILL International biztosítja. A program ütemezését illetően - irodáink kapacitásának keretei között - rugalmasan alkalmazkodunk a résztvevők igényeihez.

 

III. A program végén a résztvevők megkapják az alábbi dokumentumokat:

 • Álláskeresési segédlet, mely az önéletrajz és motivációs levél megírása, az interjún való szereplés, illetve az álláskeresési és kapcsolatépítési technikák kapcsán összegzi a legfontosabb tudnivalókat.
 • A kompetencia-felmérésről készült írásos értékelés, melyet a HILL pszichológus szakértője készíti.
 • Konkrét pozícióra szabott vagy adatbázisba való jelentkezésre alkalmas Önéletrajz.

 

IV. Miért ajánljuk az állásuktól megválni kényszerülő munkavállalóknak? 

 • Mert a HILL adatbázisába kerülve nagyobb esélyük lesz, hogy új állásajánlatot kapjanak.
 • Mert megtanulhatják a hatékony álláskeresés mikéntjét és ezzel olyan új tudásra tesznek szert, mely a későbbiekben mindig hasznukra lehet.
 • Mert a program segít tudatosítani, milyen erősségeikre támaszkodhatnak és mely képességeiket szükséges fejleszteni.
 • Mert reális képet kaphatnak a munkaerő-piaci helyzetről, lehetőségekről.
 • Mert a program keretében lehetőségük van támogatást kapni ebben a nehéz élethelyzetben és minden álláskereséssel kapcsolatos kérdésüket tapasztalt tanácsadókkal megbeszélni.

...és a létszámleépítést tervező cégeknek:

 • Mert segít megőrizni a cég jó hírnevét, munkaadói presztízsét mind az elbocsátandók, illetve az alkalmazásban maradók körében, mind pedig a munkaerőpiacon.
 • Mert egy jó lehetőség arra, hogy a cég a korábban sok értéket teremtett alkalmazottait ily módon támogassa karrierjük folytatásában.
 • Mert elejét veszi a céggel kapcsolatos esetleges negatív pletykák, hírverés beindulásának.
 • Mert gördülékenyebbé teszi az átadás/átvétellel kapcsolatos információk áramlását az elbocsátandók és alkalmazásban maradók között.
 • Mert csökkenti az elbocsátásból eredő elkerülhetetlen feszültségeket, ellenérzéseket, és ezáltal hozzájárul az ilyenkor elengedhetetlen változások végrehajtásának sikeréhez.

 

 

Amennyiben további kérdése van outplacement szolgáltatásunkkal kapcsolatban, keresse a HILL szakértőjét a +36/1/201-2252-es telefonszámon, vagy e-mailben: hill@hill.hu